Denklik mağdurları tahlil istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor

Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler, mezun olup Türkiye’ye döndükleri vakit denklik meselesiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye’de bulunan yaklaşık 100 bin mağdur, milletlerarası üniversite tanıma kontratının imzalanmış olmasına karşın ülkeye döndüklerinde diplomalarına denklik verilmediğini belirtiyor.

YÖK TANINIRLIK EVRAKINI KABUL ETMİYOR

Yurt dışında bulunan üniversitelerde eğitime başlamadan evvel Yükseköğretim Konseyi ile bağlantıya geçen öğrenciler, ellerinde YÖK’ün verdiği tanınırlık dokümanı olmasına karşın denklik alamıyor.

YÖK’ün denklik vermemesi sebebiyle mesleklerini icra edemeyen binlerce mağdur, diğer alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. Örneğin denklik mağdurları ortasında bulunan bir tabip, tıp eğitimini yurt dışında alması sonrası hastanede güvenlik vazifelisi olarak, hukuk fakültesinde okuyan avukat, avukat katibi olarak çalışmak zorunda kalıyor.

TÜRKİYE 2004 YILINDA LİZBON MUTABAKATINI İMZALADI

Türkiye, 2004 yılında tam ismi “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Dokümanların Tanınmasına Ait Sözleşme” olan Lizbon Tanıma Sözleşmesi’ne imza attı. Lizbon Mukavelesi, Avrupa Bölgesi’nde bir öteki ülkeden alınmış olan derece ve tahsil müddetlerinin tanınmasına ait metotları belirleyen ve hukukî bağlayıcılığı olan bir doküman olarak tanımlanıyor.

Sözleşmeye nazaran, yurt dışında eğitim gören bir öğrenci, ülkesine döndüğü vakit gerekiyorsa staj yaparak yahut eksik derslerini tamamlayarak denklik evrakını alabiliyor.

YÖK’ün Lizbon Muahedesine uygun olarak kıymetlendirme yapmaması sebebiyle yurt dışında eğitim gören öğrenciler, mesleklerini ülke içinde icra edemiyor. YÖK’ün uyguladığı bu sistem, eğitimlerini yabancı lisan takviyesiyle tamamlayan ve kendilerini pek çok alanda geliştiren öğrencilerin Türkiye’ye dönmesine pürüz oluyor.

ERDOĞAN ÜÇ KERE TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş periyotlarda yaptığı konuşmada denklik mağdurlarının yaşadığı dertlere dikkat çekmiş ve gerekli talimatı verdiği söylemişti. Erdoğan bahse ait yaptığı açıklamada şu tabirleri kullanmıştı:

“Geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklara dayanak olmayı, onların her açıdan en âlâ biçimde yetişmesini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceğiz. Denklik ve diplomalar konusunda yaşanan problemlerin en kısa müddette çözüleceğini ümit ediyorum. Gerekli talimatı verdim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç kere talimat vermesine karşın YÖK tarafından sorunun çözülmediğine dikkat çeken denklik mağdurları artık tahlil istiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.