CHP’den ‘zeytinlikleri yağmalama yönetmeliğine’ iptal davası

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, “Resmi Gazete’de yayınlanan ve zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmeliği CHP olarak yargıya taşıdık” dedi.

CHP’den ‘zeytinlikleri yağmalama yönetmeliğine’ iptal davası

CHP’li Süleyman Bülbül, zeytinlik alanlarında madenciliğin önünü açacak olan yönetmeliğin iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay’a Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması için dava açan dilekçesinde CHP’li Bülbül, zeytinlik alanları yağmaya ve talana açan, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve zeytincilik faaliyetini tehlikeye sokacak olan yönetmeliğin iptalinin gerektiğini vurguladı.

chp-den-zeytinlikleri-yagmalama-yonetmeligine-iptal-davasi-987580-1.Süleyman Bülbül (CHP)

Dilekçesinde özellikle Ege Bölgesinde bulunan zeytinlik alanlarının bitki örtüsü ve zeytincilik faaliyetleri sebebiyle oluşturduğu artı değerin istihdam ve ekonomik gelir olarak katkı sağladığını belirten Bülbül, “Jeotermal enerji santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve madencilik faaliyetleri nedeniyle olumsuz etkilenen zeytinlik alanları, iptali istenen yönetmelik hükmü ile birlikte tümüyle ortadan kalkma riski altına girmiştir. Anayasanın 56. Maddesi ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ hükmünü ihtiva etmektedir. Bu kapsamda Devletin, zeytinlik alanları koruması ve geliştirmesi; Anayasal bir yükümlülüktür” dedi.

Dilekçesinde 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un da hatırlatan Bülbül, “Kanunun 20. maddesine göre, ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.’ Buna karşı; iptali istenen yönetmelik, zeytin alanlarını talana ve yağmaya önünü açmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“CHP OLARAK ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNMAYA KARARLIYIZ”

Bülbül konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ise, “Anayasanın 2, 7, 11, 15, 35, 45, 47, 56, 63, 104, 124, 168, 169 ve 170. maddesini yani Anayasanın 14 maddesini ihlal ederek ve Zeytinciliğin Islahı ve maddesini Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a açıkça aykırı düzenlemeler içeren bu yönetmelik; hiçbir kamu yararıyla bağdaşmamakta. Bu yönetmelik sadece maden şirketlerinin yararını gözeten, vatandaşları ve çevreyi zarara sokan bir düzenlemeden ibarettir. AKP iktidarı, hukuku, normlar hiyerarşisini, yasamanın yetkisini ve zeytini yok etmeye kararlı. Ama biz de CHP olarak hukuku, ülkemizin geleceğini ve zeytin ağaçlarını savunmaya kararlıyız. Zeytin ağacı talanına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.