Bürokraside atama ve vazifeden almalar Resmi gazete’de

Bürokraside çok sayıda atama ve vazifeden alma yaşandı. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ait atama ve misyondan alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara nazaran;

■ Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı atandı.

■ Toplumsal Güvenlik Kurumu Lider Yardımcısı ve İdare Heyeti Üyesi Cevdet Ceylan vazifelerinden alındı.

■ Türkiye Petrolleri Anonim Paydaşlığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan İdare Şurası Üyeliğine Keyifli Koç atandı.

■ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi.

■ Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Ali Osman Tatlısu vazifeden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Abdulselam Er getirildi.

■ Van Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Sakarya Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Arif Özsoy atandı.

■ Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Hamza Güneş,

■ Mersin Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Ökkeş Demir,

■ Bartın Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Halil Akkaş,

■ Tekirdağ Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Hayati Kısacık getirildi.

■ Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl misyonundan alınırken, yerine Hüseyin Toprak atandı.

■ Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven misyondan alındı.

■ Ulusal Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Dayanak Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı.

■ Ulusal Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız vazifeden alındı.

■ Sıhhat Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik imtihanında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı.

■Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığına Hasan Maral getirildi.

■ Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve İdare Heyeti Başkanlığına kurumun Lider Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.

■ Tarım ve Orman Bakanlığı Tabiat Muhafaza ve Ulusal Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez misyondan alındı.

■ Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Besin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

■ Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce Vilayet Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum Vilayet Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli Vilayet Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya vazifeden alındı.

■ Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman vazifeden alındı.

■ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven misyondan alındı.

■ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı.

■ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar vazifeden alındı.

■ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan İdare Konseyi üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

■ Ticaret Bakanlığı İşçi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır vazifeden alındı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.