Asosyallik Ne Demek?

Asosyallik ne demek? Asosyallik neden olur, ekonomik sıkıntılar ile asosyalliğin bir ilişkisi var mı? Belirtileri nelerdir ve tedavi edilebilir mi?

Asosyallik çoğu zaman utangaçlık ve anti sosyallik ile karıştırılır ancak aralarında net bir ayrım var. Anti sosyallikte kişi, toplumsal düzeni ve insanları dışlar. Düzeni sevmez. Utangaçlık ise daha çok istemsiz gelişen eylemler ve duygular bütünüdür.

ASOSYALLİK NEDEN OLUR?

Asosyalliğin birçok nedeni olsa da temel olarak aşağıda sıraladığımız nedenler ön plana çıkmaktadır. Bunlar;

Fiziksel ve zihinsel engel teşkil eden durumlar.

Ekonomik zorluklar, imkansızlıklar ve sıkıntılar.

İnternete ve teknolojiye bağımlı olma durumu.

Çocukluk yaşlarda ve sonrasında aileden yeterli ilgiyi alamamak.

Arkadaş ortamında diğerlerinin dışlaması ve geri plana atılmak.

Depresyon hali.

Yukarıda sıraladığımız nedenlerin her biri asosyallik ile yakından ilişkili olsa da çocukluk çağında karşımıza çıkan yetersiz aile ilgisi en büyük nedeni oluşturur. Zira ailesi tarafından önemsenmeyen, sürekli olarak diğerleriyle kıyaslayan, sevgide noksanlık çeken ve bunu hisseden çocuklar asosyalliğe daha çok yatkın olur. Bu durum, çeşitli psikolojik araştırmalarda net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Aileden dolayı asosyal olan kişiler, çevrelerinde rol model olacak kimseyi göremezler. Bu nedenle kendilerini yalnız, yetersiz ve sevilmeyen olarak hissederler. Özellikle 18 yaşından sonra kendilerini geri çekerler ve toplumdan soyutlanma yoluna giderler. Bireyselliklerine sıkı sıkıya sarılıp paylaşım ve duygusal yakınlık gerektirmeyen etkinliklerin içerisinde yer alırlar.

Depresyon ve aşırı mutsuzluk durumu da asosyalliği tetikleyen faktörlerden birisidir. Ruhsal bunalımların etkisiyle kendi içine kapana insanlar, diğer insanlardan uzaklaşır ve zaman içerisinde bu durum asosyalliğe evrilir. Eğer böylesi bir durum yaşayan kişi uzman bir yardım almayı tercih etmezse bu durum daha derin psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

EKONOMİK SIKINTILAR VE ASOSYALLİK İLİŞKİSİ

Ekonomik sıkıntılar ve finansal bunalımlar kişiyi asosyalliğe itebilir. Çeşitli ülkelerde yapılan psikolojik testler ekonomi ile insanların ruhsal durumları arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koymuştur.

Öte yandan, arkadaş çevresinde yaşanan sorunlar ve kaza sonucu vücutta oluşan fiziksel engeller de kişinin asosyalliğine sebep olabilir. Eşitsizlik duygusu kişiyi istemsiz bir şekilde asosyalliğe sürükler.

ASOSYALLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sosyallikten uzak kişiler, kendilerini ifade etmekte yetersizlik ve eksiklik hissederler. Gerek  arkadaş ortamında, gerekse de iş ortamında kendini tanıtmaktan uzak dururken, düşüncelerini söylemek konusunda çekimser davranırlar. Karşı cinsten çekinirler. Bilgisayara ve kitaplara daha çok bağlanırlar. Çünkü bunlar, etkileşime girmeye gerek duymadan yapılan aktivitelerdir.

Asosyal kişiler toplum içerisinde kısık sesle konuşurlar. Sık sık devrik cümleler kurarlar ve konuşurken insanların yüzlerine bakamazlar, farklı bir yere odaklanırlar ve bu nedenle genelde “dalgın” olarak tanımlanırlar.

ASOSYALLİK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Eğer asosyallik testinde çıkan sonuçlar net bir şekilde asosyal olduğunuza işaret ediyorsa tedirgin olmanıza gerek yok. Asosyallik tedavi edilebilen bir durumdur. Ayrıca çoğu zaman tedaviye gerek bile kalmaz. Kendinizi soyutladığınız odanın dışına çıkın ve diğer insanlarla konuşup iletişim içerisinde kalın.

Sosyal yardım kuruluşlarında yer alın. Kendinizi güçlü bir amaca yönlendirin. Başkalarına yardım ettiğinizi fark ettikçe içinizdeki asosyallik yavaş yavaş yok olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.